اخبار

انتخاب خوشمزه


توی ترکیه لاح ماجون حسابی طرفدار داره و چون به این غذا، پیتزا ترکیه‌ای هم میگن؛ بین پیتزای معمولی و لاح ماجون، انتخاب قطعا همین غذای خوشمزه‌ست!