درباره تونتی

درباره تونتی

درباره گروه صنایع غذایی تونتی


امروزه به ویژه زمان افراد ساکن در شهرهای بزرگ بسیار ارزشمند است که این شرایط در صرف وعده های غذایی بدون نیاز به صبرکردن بی تاثیر نبوده و متعاقبا موجب شده است که غذاهای آماده به بخش جداناپذیری از زندگی روزمره تبدیل شده است.

صنایع غذایی تونتی” در سال ۲۰۱۰ و با دریافت گواهی از وزارت امور روستایی فعالیت خود را آغاز کرد.


 از سال ۲۰۱۲ ظرفیت تولید را به ۲۵ تن افزایش داده و گواهی های ایمنی غذا ایزو ۲۲۰۰۰ و ایزو ۹۰۰۰۱ را از سازمان استاندارد ترکیه دریافت نمود.ما در مجموعه صنایع غذایی تونتی بر این باوریم که کیفیت رو به افزایش خدمات تنها از طریق برقراری یک نهاد هوشمند ممکن است. با این آگاهی تونتی در تمام مراحل تولید با تلاش و توجهی بی نظیر به تمام جزئیات در حال فعالیت است.